Προϊόντα

μεγάλη γκάμα προϊόντων

ΑρχικήD-8 Πυρίμαχο συγκολλητικό – Κόλλα για πυρότουβλα

D-8 Πυρίμαχο συγκολλητικό – Κόλλα για πυρότουβλα

8.00

Συγκολλητικό κονίαμα, με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για το χτίσιμο πυρότουβλων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του σε θερμοκρασίες έως 1.050 °C και την ισχυρή συγκολλητική του δύναμη. Είναι ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας που δημιουργούνται στις εστίες των τζακιών χωρίς να ρηγματώνεται, ενώ αποκτά γρήγορα αντοχές.
Συσκευασία: 5kg

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το κονίαμα D-8 είναι ιδανικό για το χτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψησταριές, καμινάδες κ.ά. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση φθαρμένων αρμών, το στοκάρισμα ρηγματωμένων (σύνηθες φαινόμενο) καθώς και για τη συγκόλληση αποκολλημένων πυρότουβλων.

 1. ΧΡΗΣΗ
  Προετοιμασία επιφάνειας
  Τα πυρότουβλα πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη. Επιπλέον, είναι απαραίτητο τα πυρότουβλα αλλά και το υπόστρωμα να διαβρέχονται πριν από την τοποθέτησή τους ή τη σφράγιση ρωγμών.
 2. Εφαρμογή
  Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό νερό, σε αναλογία 2 μέρη νερό προς 5 μέρη σκόνη ή 7-7,5 lt νερό σε 25 kg σκόνη (1,4-1,5 lt για 5 kg), ανακατεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 3 ώρες. Απλώνουμε το μείγμα με μυστρί στα πυρότουβλα με την παράλληλη χρήση πλαστικών οδηγών DUROSTICK 5-7 mm.
  H αρμολόγηση γίνεται με το ίδιο συγκολλητικό υλικό εντός 20 λεπτών από την τοποθέτηση, ο δε καθαρισμός ακολουθεί με βρεγμένο σφουγγάρι, 5-10 λεπτά μετά το φινίρισμα. Η δοκιμή για τη σωστή λειτουργία του τζακιού ή για τυχόν μερεμέτια της πυρίμαχης επένδυσης πρέπει να πραγματοποιείται ύστερα από 24 ώρες, ενώ για να ανάψουμε ξανά το τζάκι ή το φούρνο θα πρέπει να περάσουν 5 ημέρες.
  Σημείωση: H θερμοκρασία στην εστία τζακιού , με καύση ξύλου ελιάς, δεν ξεπερνά τους 600oC

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά για πυρότουβλα διαστάσεων 20x10x3 cm με πλά-τος αρμού 1 cm, περίπου 5 kg/m²

ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Γκρι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν περιέχει πυρίμαχο τσιμέντο. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830 4/1/2017 EL (ελληνικά) 2/9

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο:  Περιέχει πυρίμαχο τσιμέντο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TO ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

 

Επιπλέον πληροφορίες

Συσκευασία

5kg

Κατασκευαστής

Αξιότιμοι πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές που βλέπετε λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων. Γι αυτό το λόγο παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε όσες αναγραφόμενες τιμές βλέπετε στο eshop μας με το κατάστημα στο τηλ. 2414-002615 ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε σύντομα η κατάσταση να σταθεροποιηθεί.