Προϊόντα

μεγάλη γκάμα προϊόντων

ΑρχικήKnauf Super Finish Στόκος Λευκός 20kg

Knauf Super Finish Στόκος Λευκός 20kg

Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος για χρήση με το χέρι και με μηχανή airless. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων, μπετόν και επιφανειών σοβά με δυνατότητα επίπεδων ποιότητας επιφανειών Q2, Q3 & Q4. Aποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και διάφορα πρόσμεικτα.

Πεδία Εφαρμογής

Το Knauf Super Finish είναι ένας ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι ιδανικό υλικό για το σπατουλάρισμα
μετά το στοκάρισμα των αρμών (ποιότητα επιφάνειαςQ2) καθώς και για το σπατουλάρισμαολόκληρων επιφανειών (ποιότητα επιφάνειαςQ3 – Q4). Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σεεσωτερικές εφαρμογές για την λείανση διαφόρων υποβάθρων όπως:

 • Γυψοσανίδα
 • Ινογυψοσανίδα
 • Μπετόν
 • Πορομπετόν
 • Σοβά

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει με το χέρι, με ρολό ή με μηχανή Airless.

Ιδιότητες

 • Ετοιμόχρηστο υλικό προς άμεση εφαρμογή
 • Δεν απαιτείται χρόνος ανάμιξης και ωρίμανσης
 • Διαθέτει μοναδική επεξεργασιμότητα
 • Στρώνεται στην επιφάνεια με χαρακτηριστική ευκολία
 • Παρέχει επιφάνειες κορυφαίας επιπεδότητας στην κλίμακα ποιότητας από Q2 – Q4
 • Τρίβεται πολύ εύκολα με μηχανή και στο χέρι με ψιλό γυαλόχαρτο
 • Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική αντοχή και πρόσφυση

Περιγραφή

Ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος.