Προϊόντα

μεγάλη γκάμα προϊόντων

ΑρχικήPLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.

PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.

Χρησιμοποιείται για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

Περιγραφή

Γκρι: 25 kg.
Λευκό: 25 kg, 5 kg.
Isomat