Μια επίσκεψη στο χώρο…και τα υπόλοιπα λόγια περιττά ..καλες δουλειές Κατερίνα Κουτζεκλίδη.. Δυναμικά ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!