Προϊόντα

μεγάλη γκάμα προϊόντων

ΑρχικήAquablock – Σφράγιση Διαρροών

Aquablock – Σφράγιση Διαρροών

4.70

Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα για σφράγιση διαρροών νερού, γρήγορες στερεώσεις και αγκυρώσεις. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 1’-2’ λεπτά.
Μορφή: Ξηρή κονία τσιμεντοειδούς βάσης
Πυκνότητα κονιάματος: 1,2kg/lt
Αναλογία ανάμιξης: 30% νερό επι του βάρους του

Απόχρωση: Γκρί

Περιγραφή

Συσκευασία : 1Kg
Χρώμα : γκρι
Bauer